Projekt postaci przewodniej kursu do nauki języka angielskiego.