Projekt graficzny kursu kodowania dla uczniów klas 1–3 dla Young Digital Planet w ramach projektu Computer Science and Coding.

scena z animacji o kodowaniu