Komiksy dla Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej i Grupy KRUK.