Prace koncepcyjne nad postacią z borowiackich legend. Całość niebawem.