Projekty postaci do projektu z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych.