Projekt postaci marynarzy dla Muzeum Morskiego w Gdańsku.