Materiały do projektu „Moje pierwsze pieniądze” dla Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.

„Moje pierwsze pieniądze” – zeszyt ćwiczeń