Polityka prywatności

Przetwarzanie danych

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do przetwarzania danych osobowych osób, które korzystają ze strony internetowej www.creicon.pl. Nie obejmuje stron internetowych i usług stron trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się na stronie internetowej.
„Dane osobowe” to wszystkie informacje, na podstawie których można zidentyfikować Użytkownika, np. takie jak imię i nazwisko powiązane z jego adresem e-mail.
Powierzone mi dane osobowe są przechowywane i odpowiednio zabezpieczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z obowiązującym na terenie całej Unii Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej jest firma CREICON Pracownia Projektowa, ul. Kwiatowa 7, 89-511 Cekcyn. Jako Administrator zawsze dbam o prywatność użytkowników odwiedzających moją stronę.
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych możesz skontaktować się ze mną za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: robert.bak@creicon.pl.

W jakim celu zbieram dane osobowe Użytkowników?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.

Korespondencja mailowa i tradycyjna

Dane osobowe zawarte w kierowanej do nas korespondencji przetwarzam na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) w celu komunikacji i aby ewentualnie rozwiązać sprawę zawartą w korespondencji.
Nieustannie staram się udoskonalać funkcjonalność naszej strony w oparciu o dane i informacje zwrotne otrzymywane od użytkowników, staram się lepiej dostosowywać funkcje witryny do indywidualnych potrzeb, dane użytkowników pozwalają mi usprawnić moderację i wsparcie techniczne strony.

Pliki „cookies” – czy to wpływa na Twoje prawa?

Cookies (ciasteczka) to pliki, które dana strona internetowa wprowadza do komputera Użytkownika poprzez przeglądarkę internetową (za zgodą Użytkownika), pozwalające stronom rozpoznawać daną przeglądarkę w celu pozyskiwania i zapamiętywania wybranych informacji dotyczących historii przeglądania. Można wyłączyć śledzenie „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Przeczytaj więcej o polityce cookies

Komu udostępniam dane osobowe?

Do danych osobowych mogą mieć dostęp usługodawcy, którzy współpracują ze mną na podstawie umów powierzających im przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług świadczonych na moją rzecz (np. firmy zajmujące się obsługą księgową, firmy kurierskie).
Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jak długo przechowuję Twoje dane?

Dane osobowe nie powinny być przechowywane w nieskończoność. Jeśli podstawą przechowywania danych jest wykonywanie umowy/zamówienia, dane będą przechowywane aż do końca wykonania umowy, a potem aż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy (nie dłużej niż 3 lata).
Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.
Istnieją jednak przepisy szczególne określające czas, przez jaki powinny być przechowywane dane osobowe i wówczas takie przepisy mogą wydłużać czas przetwarzania danych osobowych (np. przepisy o rachunkowości, przepisy oświatowe).

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych?

Nowe przepisy rozporządzenia o ochronie danych (RODO) gwarantują Ci szereg praw:

  • prawo dostępu i poprawiania swoich danych, do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną i skorzystać z przysługujących Ci praw.
  • Zapisy w naszej Polityce Prywatności mogą ulegać zmianie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej.