Prace koncepcyjne nad postacią z borowiackich legend.