Projekt postaci przewodnich do projektu „Moje pierwsze pieniądze” Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.